Notícies

Prioritat a la vacunació. Filtres HEPA. Mesuradors de CO2

Prioritat a la vacunació. Filtres HEPA. Mesuradors de CO2

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La USOC sol·licita que es prioritzin els docents i el PAS en la vacuna contra la COVID-19 i insta al Departament d’Educació a dotar amb filtres HEPA i mesuradors de CO2 tots els centres educatius.

A la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que l’exposició al virus a la que els docents estan sotmesos és molt alta, per motiu d’estar moltes hores amb un nombre elevat d’alumnes dins l’aula.

Si bé pot ser cert que els nens contagien menys, queda clar que quan parlem d’alumnat no sempre ens  referim a nens d’Infantil i Primària. A partir de la ESO ja no es pot mantenir la mateixa afirmació i molts especialistes ho corroboren. A més, cal afegir que a secundària es mantenen les ràtios més elevades.

Per això, a la FEUSOC pensem, que el personal docent i el d’administració i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, que engloba les xarxes pública, concertada i privada, forma part del col·lectiu de risc alt, per la qual cosa sol·licitem tant del Ministerio de Sanidad, Consumo y Binestar Social com de la Conselleria de Salut, que aquest personal sigui prioritari en el segon grup de vacunació contra el coronavirus. D’aquesta manera s’aconseguiria la màxima seguretat i salut per a tots els que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat.

Atès que l’educació és un dret humà fonamental, que s’ha de garantir amb la màxima presencialitat possible, tal com recomanen els experts educatius, la protecció de la salut de les persones treballadores dels centres educatius no només és una mesura de seguretat sanitària d’aquests professionals, sinó que també és una mesura per protegir el dret a l’educació dels nostres alumnes i el seu correcte desenvolupament, garantint la màxima protecció a l’aula.

Aprofitem per demanar al Departament d’Educació que faciliti la instal·lació de filtres HEPA i mesuradors de CO2 a les aules de tots els centres educatius del país, sense distinció, amb la finalitat d’afavorir la ventilació i reposició de l’aire a les aules, evitant així contagis, i no exposar les persones a les baixes temperatures que està suposant una ventilació inadequada. En la mateixa línia, demanem que es formin coordinadors COVID en la utilització d’aquests mesuradors.

A la Federació d’Ensenyament hem dissenyat un Pla de Ventilació Escolar, que permet ventilar les aules d’una manera més científica i racional. Posem a disposició de la comunitat educativa, de forma gratuïta, aquesta eina que aportarà la informació necessària als centres i docents que vulguin utilitzar-la.

https://drive.google.com/file/d/1s3zBjpSeXytDhu-Pc7Slg8-cSMD7QvhK/view

També sol·licitem al Departament d’Educació que, a causa de l’alta propagació del virus i a l’increment de contagis que s’estan produint en aquests moments, actualitzi els protocols per fer front a la COVID-19 en els centres educatius.