Notícies

Inici de curs 2020-21

Inici de curs 2020-21

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

PER UN INICI DE CURS 2020-21 AMB SEGURETAT

A dia d’avui, 24 d’agost, la situació de contagi de la malaltia covid-19 és notablement més complexa, comparativament amb el moment en que es van dictar el gruix de les darreres instruccions del Departament d’Educació, a final del mes de juny.

La Federació d'Ensenyament de la USOC està seguint constantment els esdeveniments en relació als rebrots de la pandèmia, així com rodes de premsa, declaracions, protocols i modificacions de les instruccions que el Departament d'Educació fa de cara a l'inici de curs 2020-21.

Com a sindicat tenim l’obligació de vetllar per la salut, seguretat i drets laborals dels professionals dels centres educatius. Estem molt preocupats per la manca de diàleg entre el Departament i els sindicats representatius dels treballadors dels diferents sectors educatius. Ha estat una constant. Durant tot el període que va des de la planificació de l’obertura dels centres educatius, al mes de juny i juliol, de cara a l’inici del proper curs 2020-21, no hi ha hagut negociació amb el Departament. En la majoria dels casos s’ha informat als sindicats amb posterioritat a l’anunci públic fet als mitjans de comunicació. Darrerament han sortit a la llum pública diferències importants de criteri entre les Conselleries de Salut i Educació, especialment en relació a l’ús de la mascareta a les aules i les ràtios dels grups estables.

Els experts sanitaris diuen que per garantir una seguretat als centres escolars i evitar la temuda transmissió comunitària, la incidència acumulada ha de ser inferior a 50 casos per 100.000 habitants. A Catalunya, la taxa d'incidència acumulada, actualment, supera en bastant aquesta xifra. Es poden obrir els centres amb aquestes dades? Hi ha motius per pensar que obrir els centres educatius en un moment en que els contagis es van incrementant de forma notable, pot significar un augment de casos amb l’obertura d’escoles i instituts. Entra dintre del que pugui ser previsible i algunes autoritats sanitàries estan donant avisos en aquesta línia.

Hem dit moltes vegades que el Govern de la Generalitat, a l’hora de fer les instruccions, s’ha basat en dues premisses que considerem equivocades, no prou contrastades: 

-          L’alumnat no contagia. 

A hores d’ara sabem que no és exactament així. On hi ha les ràtios més altes, hi ha més possibilitat de contagi. 

-          Els grups bombolla amb ràtio normal són segurs sense aplicar altres mesures de seguretat i protecció. 

Sobre l’axioma que els grups bombolla són segurs, Sanitat ja ha dit que haurien de ser més reduïts. És necessari baixar les ràtios, indiscutiblement. El Departament d’Educació, després d’obrir un procés negociador amb tots els sindicats, hauria de fer un esforç molt més notable que els increments de plantilla anunciats al juliol, que van ser francament decebedors, en comparació amb les expectatives que havia creat al llarg del mes de juny, sobre l’emergència educativa. 

És necessari iniciar el curs 2020-21 amb presencialitat, però això no pot ser possible sense incrementar les mesures de protecció de la salut de tot el personal dels centres educatius, així com de l’alumnat.

Davant d'aquesta situació reclamem:

  • Diàleg i consens amb totes les forces sindicals abans de l'inici de curs.
  • Realització de proves PCR i serològiques a tot el professorat i PAS.
  • Protocols clars i desenvolupats per experts amb recursos humans i materials suficients.
  • Protecció al personal docent i no docent vulnerable. Establiment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per al professorat de tots els nivells educatius i per a l’alumnat, a partir de l’educació primària.
  • Reducció de les ràtios als grups estables, per tant, increment de plantilles. 

Sense aquestes mesures preventives, ens reservem el dret d'emprendre les mobilitzacions i accions que siguin necessàries.

Durant aquesta setmana hi ha d’haver més concrecions. De fet, avui dilluns, el President Torra ja ha explicat algunes modificacions sobre les instruccions d’inici de curs donades amb anterioritat. Celebrem que hi hagi nous plantejaments sobre l’ús de les mascaretes a les aules, la voluntat de realitzar proves i la necessitat de reduir les ràtios a primària. No s’ha fet cap comentari sobre l’educació secundària, que no podem oblidar que és l’etapa educativa amb una ràtio més elevada, superior a 30 alumnes, en molts casos. Cal més inversió pública en plantilles a tot el sistema. Exigim que el Govern manifesti quins plantejaments té sobre l’inici de curs a secundària. 

Sr. Conseller: La tornada a les aules és important, essencial, però la salut de la comunitat educativa, també.