Notícies

La desconnexió digital en els docents.

La desconnexió digital en els docents.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La desconnexió digital en els docents

Durant aquesta pandèmia els docents han hagut de multiplicar la seva activitat laboral, però també necessiten temps per a l’oci, el descans i la seva vida personal, igual que la resta de treballadors.

La crisi del COVID-19 ha transformat el treball dels docents, que ha deixat de ser presencial. El teletreball ha comportat la constant atenció als alumnes i les seves famílies per donar-los una atenció personalitzada les 24 hores del dia. A més, cal sumar el temps dedicat a la solució de problemes tècnics i d’horaris de les famílies i dels alumnes. A una jornada lectiva de per si ja prou carregada, molt més intensa si aquesta es realitza de manera online, s’afegeixen l’atenció a les xarxes socials, els correus electrònics i altres activitats complementàries que exigeixen la permanent implicació i participació de professorat.

La Federació d’Ensenyament de la USOC demana que es regularitzi la connexió digital del professorat perquè es respectin les seves hores de descans i reivindica que es garanteixi la justa dedicació a la seva jornada laboral.