Notícies

Calendari escolar 2020-2021

Calendari escolar 2020-2021

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Aquestes darreres setmanes ha tingut lloc, en el si de la comissió de programació, construcció i Equipament del Consell Escolar de Catalunya, el debat sobre el dictamen preceptiu que el màxim òrgan de participació de la comunitat educativa ha d’emetre i aprovar en plenari, sobre el projecte d’ordre de calendari escolar per al curs 2020-21.

La veritat és que es fa difícil, en el context actual de pandèmia del covid-19, pensar en concrecions horàries i encara més de portar a terme modificacions substancials respecte a calendaris anteriors. El més lògic seria mantenir una proposta de calendari similar a la del curs actual, ni que sigui amb caràcter provisional, per un curs, a l’expectativa de l’evolució de la pandèmia i del retorn a una “normalitat” que de ben segur serà diferent a la que hem viscut fins l’actualitat.

La proposta presentada pel Departament d’Educació, d’aprovar-se com està el projecte actual, conté modificacions substancials respecte a ordres similars de cursos anteriors, en relació a organització i horaris d’infantil, primària, també de secundària i específicament dels instituts escola (I.E.). També en relació a l’establiment d’horaris més saludables per a l’alumnat, en la línia treballada en el si del Consell Escolar, d’avançar el temps de menjador per començar les sessions de tarda per acabar abans.

Ens preocupa la poca concreció d’algunes propostes, entre altres, la d’acabar d’aquí un any, en els centres públics pilot d’educació infantil i primària, la compactació de la jornada lectiva. També que els IES que estan fent la jornada compactada actualment (més del 90%), la podran seguir realitzant el proper curs 20-21, cosa que pot donar a entendre, sense voler ser mal intencionats, que podria suspendre’s per al curs 21-22 o tornar a l’horari general de matí i tarda, ja al curs 20-21. De portar-se a terme crearà una gran conflictivitat a l’educació pública i com a sindicat ens hi trobarà enfront.

Tanmateix, tots els IES, hauran de preveure activitats no lectives voluntàries per a l’alumnat un parell de tardes a la setmana, qüestió que ja estaven obligats la minoria de centres que seguien fent la jornada de matí i tarda.

Tampoc no concreta els professionals que les hauran de realitzar ni qui n’ha d’assumir la despesa.

Dit això, en el context de gran recessió econòmica que s’albira, des de la Federació d’Ensenyament de la USOC entenem que ara no és el moment de canvis de la normativa, sinó que el proper curs hi haurà una tasca molt més important que serà la d’acompanyar l’alumnat en l’experiència de confinament viscuda, per una pandèmia que porta encara malaltia, dolor i mort.

El professorat dels centres educatius de Catalunya està sotmès a una forta pressió laboral, a resultes d’haver de modificar el seu sistema de treball per adaptar-se a un ensenyament telemàtic pel qual el sistema no està preparat. Ni les famílies, tampoc. Ho està fent amb la millor de les voluntats. No és de rebut, ara en aquest moment, canviar les regles del joc. Poden esperar.