Notícies

SOS a l'Educació Infantil

SOS a l'Educació Infantil

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Des del dia 13 de març, totes les Escoles d’Educació Infantil del país, públiques i privades, van haver de tancar les seves portes, amb el que això ha suposat tant per a les famílies com per a les treballadores.

Les primeres, perquè havien de combinar el treball amb la cura dels seus nens petits; les treballadores, perquè de cop s’han quedat sense feina.

A la Federació d’Ensenyament, entenem que la resposta de totes les Administracions implicades (Ajuntaments, Generalitat i Estat) no ha estat correcta, ja que no s’ha sabut donar resposta a aquest sector tan important, que realitza una imprescindible i doble tasca a la societat: l’educativa (essencial per al desenvolupament dels nens) i la social, perquè permet la conciliació de la vida familiar i laboral.

 No són centres assistencials sinó educatius, i com a tals han de ser tractats.

Les dures mesures que s’han adoptat estan portant a la fallida a molts d’aquests centres, de manera especial ens referim a les llars d’Infants privades. Aquestes escoles estan veient com, a curt o mitjà termini, si no reben cap tipus d’ajuda, no els quedarà cap altra opció que tancar, amb el que això suposarà tant per al sector com per a l’ocupació de milers de treballadors, la gran majoria dones.

Aquest és l’únic nivell educatiu en què els professionals no han pogut continuar en els seus llocs de treball, de manera que la majoria de centres s’han vist obligats a realitzar ERTOS i, en molts casos, acomiadaments. L’impagament de les quotes per part de les famílies, la manca d’ajudes de les administracions i el fet de no ser considerades com essencials, fa inviable la seva continuïtat.

Amb l’objectiu d’impedir el tancament d’aquestes Llars d’Infants, des de la nostra Federació d’Ensenyament confiem en el principi de solidaritat de totes les administracions davant aquesta dramàtica situació. Per això, demanem que aquest sector sigui tractat de la mateixa manera que la resta dels sectors educatius, per tal que no es destrueixin més llocs de treball. És imprescindible que, per a la seva viabilitat, es garanteixin les ajudes que es perceben des de les Administracions, s’asseguri l’ocupació i s’ajudi directament a les empreses (la majoria són petits empresaris, molts d’ells autònoms, que no es poden beneficiar d’altres ajudes, per no ser considerats essencials).

També, volem aprofitar per seguir reclamant la gratuïtat de tots els centres de 0 a 3 anys, públics i privats, sempre des d’un finançament adient per part de l’Administració. Aquesta gratuïtat és l’element clau per assegurar la igualtat d’oportunitats i el futur d’aquest sector.

Estem convençuts que cal posar en valor i prestigiar l’extraordinari treball que duen a terme els treballadors i treballadores de totes les llars d’infants, i més en aquests difícils moments. És un sector majoritàriament femení, que està veient com el seu futur laboral i professional es troba en greu perill.

Demanem a l’Administració el finançament de totes les escoles de 0-3 anys, per mantenir el servei i l’ocupació.

Cal que les administracions adoptin mesures per garantir l’ocupació al sector, tal com ho han fet en altres àmbits educatius.

Si no es prenen mesures és de preveure el tancament de moltes llars d’infants privades i tindrà conseqüències greus sobre l’ocupació de les treballadores i sobre la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies.