Notícies

Signades taules Salarials XIII Conveni Educació Universitària i Investigació

Signades taules Salarials XIII Conveni Educació Universitària i Investigació

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USOC a través de la Federación de Enseñanza de la Unió Sindical Obrera (USO), sindicat majoritari en el sector educatiu dels Centres d’Educació Universitària i Investigació, ha signat les taules salarials del XIII Conveni, amb uns increments salarials acumulats fins l’any 2020 d’un 6,1%, de manera que per a aquest any 2019 la pujada serà del 3,6% i per al 2020 del 2,5%. Aquesta pujada té un punt addicional per al personal docent i investigador amb dedicació exclusiva, així com el personal investigador i d’administració i serveis a temps complert que tinguin un salari per sota dels mil euros.

Els endarreriments derivats de l’aplicació de les Taules salarials del Conveni s’abonaran en el termini màxim de noranta dies des de la publicació del Conveni en el Butlletí Oficial de l’Estat.