Notícies

Tenim XI Conveni

Tenim XI Conveni

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Signat l'XI Conveni de l'Ensenyament Concertat de Catalunya.

Es desbloqueja el pagament del Premi de Fidelitat.

Els centres l'hauran d'abonar i es liquidarà per al personal docent.

La Federació d’Ensenyament de la USOC, conjuntament amb la resta de sindicats més representatius de l’ensenyament privat concertat de Catalunya, hem arribat a un important acord amb les patronals que permet la signatura del XI Conveni Autonòmic de Centres Privats sostinguts total o parcialment amb fons públics.

El conveni desbloqueja la suspensió del pagament del premi de fidelitat per a tots els docents i aporta també millores àmpliament demandades pels treballadors i treballadores, tant docents com PAS, en relació a permisos retribuïts, lactància, etc.

L’acord és fruit de molts anys de treball i d’un procés negociador costós, donat que les posicions estaven molt allunyades. La denúncia del X conveni, el passat mes d’octubre, va accelerar la negociació i l’acord final.

El Premi de Fidelitat s’abonarà a tots els docents que portin deu o més anys d’antiguitat. En el total de Catalunya suposa que arribarà a més de 16.800 mestres i professors que treballen en nivells concertats i reben la nòmina de Pagament Delegat. A més, també s’haurà d’abonar a tot el professorat de nivells no concertats.

Les quantitats seran variables, en funció dels quinquennis d’antiguitat, exclusivament. El percentatge serà més elevat com més antiguitat es tingui.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC ens congratulem d’haver estat capaços, entre totes les parts, de trobar una solució consensuada a una qüestió tan important com aquesta, que ens ha ocasionat l’administració, aprofitant el moment de les retallades i que de cap manera han volgut revertir.