Notícies

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT

 
Imatge Secretaria de Comunicació
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT
per Secretaria de Comunicació - dimarts, 3 novembre 2015, 12:24
 

Ha estat publicada al BOE la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, per la que s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any 2016.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf