Notícies

Contactes sindicats/patronals per a un nou conveni d’Educació Infantil.

 
Imatge Secretaria de Comunicació
Contactes sindicats/patronals per a un nou conveni d’Educació Infantil.
per Secretaria de Comunicació - dilluns, 15 gener 2018, 12:41
 

La Federació d’Ensenyament de la USOC, representada a la resta de l’estat per la “Federación de Enseñanza de la USO” més les altres organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Negociadora, hem mantingut el passat dia 10 de gener una nova reunió amb el banc patronal per continuar amb la negociació del XII Conveni Col·lectiu, una vegada solucionats de forma definitiva els problemes de representativitat empresarial.

Des de la part sindical, estem treballant en l'elaboració d'una Plataforma conjunta; no obstant això, avancem les línies fonamentals que aquesta va a recollir, que són les següents:

-   Adaptació legal del text del Conveni, que actualment està obsolet i no recull moltes de les reformes legals que han estat aprovades en els últims anys.

-   Nou sistema de classificació professional: unificar les categories que realitzen les mateixes funcions; afegir categories que actualment no existeixen, però les funcions si, com ara la coordinadora i la "teacher".

-   En matèria de jornada: establir un percentatge de la mateixa com realitzat fora de l'aula; adequar la jornada anual a la setmanal i diària, tenint en compte els dies lectius reals que té cada any.

-   En permisos retribuïts, contemplar situacions que actualment no estan regulades, com acompanyar a fills i familiars dependents a proves diagnòstiques i mèdiques.

-   Millora del capítol dedicat a la salut laboral, a través del reconeixement de malalties professionals específiques del sector, riscos ergonòmics, veu, estrès, etc.

-   Millores en les condicions relatives a la maternitat: baixa automàtica per la Mútua en els casos de risc per a l'embaràs, acumulació de la lactància en dies laborals, etc.

-   Revisió salarial que recuperi el poder adquisitiu de les treballadores des de 2011 i contribueixi a dignificar la feina de les professionals del sector. A més, en el capítol retributiu, també proposem millorar els salaris més precaris.

-   Finalment, recuperar l'antic complement d'antiguitat com a sistema de progressió salarial al llarg dels anys de servei a l'empresa.

Abans de la propera reunió, es farà entrega a la patronal de totes aquestes propostes de manera més elaborada en forma de Plataforma Conjunta per tal d'entrar pròpiament en la negociació i poder intercanviar posicions que permetin arribar a un acord.