Cursos d'Anglès, AICLE i Competències Professionals
 

CURS

HORES

INICI

FI

Curs online de Metodología AICLE / CLIL

90

10/12/2019

26/04/2020

Curs online d'Anglès (tots els nivells)

110

10/12/2019

12/04/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

10/12/2019

22/03/2020

Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

70

10/12/2019

22/03/2020

Curs online de Competència digital docent

90

10/12/2019

26/04/2020

Curs online de Gamificació aplicada a l’educació

45

10/12/2019

23/04/2020

Curs online de Diversitat a l’aula

45

10/12/2019

23/02/2020

Curs online d'Educació emocional a l’aula

45

10/12/2019

23/02/2020

Coaching per a docents

50

10/12/2019

22/03/2020

Aprenentatge Basat en Projectes

45

10/12/2019

23/02/2020

Flipped Classroom

45

10/12/2019

23/02/2020