Cursos d'Anglès, AICLE i Competències Professionals
 

CURS

HORES

INICI

FI

Curs online de Metodología AICLE / CLIL

90

11/12/2018

07/04/2019

Curs online d'Anglès (tots els nivells)

110

11/12/2018

28/04/2019

Curso online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

70

11/12/2018

24/03/2019

Curso online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

70

11/12/2018

24/03/2019

Curs online de Competència digital docent

90

11/12/2018

07/04/2019

Curs online de Gamificació aplicada a l’educació

110

11/12/2018

17/03/2019

Curs online de Diversitat a l’aula

80

11/12/2018

24/02/2019

Curs online de Gestió de les emocions a l’aula

60

11/12/2018

24/02/2019

Coaching per a docents

50

11/12/2018

24/03/2019

Aprenentatge Basat en Projectes

45

11/12/2018

17/02/2019

Flipped Classroom

45

11/12/2018

17/02/2019