Notícies

L'escola de tots, el professorat de tots

L'escola de tots, el professorat de tots

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Davant del moment polític tan complex i difícil que estem vivint a Catalunya, les nostres primeres paraules només poden estar adreçades a rebaixar la tensió política i social, pas absolutament imprescindible per a poder establir alguns elements que afavoreixin el diàleg entre persones i institucions. La velocitat amb que se succeeixen els esdeveniments, la poca reflexió que possibilita la transmissió d’informació mitjançant les xarxes socials, generen sovint més consternació i confusió que no ajuden a l’asserenament.

És en aquest context que la Federació d’Ensenyament de la USOC, vol fer arribar a la seva afiliació i representació el següent manifest per aquests dies tant transcendentals per a tots els ciutadans de Catalunya.

-          El professorat de totes les escoles del servei d’educació de Catalunya compleix la seva funció docent impartint els currículums educatius que estan establerts a Catalunya, en funció de la legislació i normativa aplicable. Considerem absolutament improcedent acusar al professorat d’adoctrinament de l’alumnat de Catalunya. És indigne haver vessat aquestes acusacions absolutament infundades.

-          El professorat del centres docents de Catalunya imparteix la seva funció docent amb el màxim rigor, tot i no comptar amb els recursos suficients.

-          El model que defensa la FEUSOC es basa en el concepte d’escola catalana i en la Llei d’Educació de Catalunya, que no vol dir altra cosa que la defensa d’un plurilingüisme i del Servei d’Educació de Catalunya establert en la LEC.

-          Si algú es pensa que la previsible aplicació de l’article 155 de la Constitució aportarà tranquil·litat s’equivocarà, ans al contrari, la seva aplicació en l’àmbit educatiu pot ser molt problemàtica i accentuar la tensió.

-          Creiem que s’ha de fer un clam a la classe política: NO TRASLLADEU  A LES ESCOLES EL QUE NO SAP RESOLDRE LA POLÍTICA. Els centres educatius són un espai de convivència per a tot l’alumnat, el professorat i les famílies.

En aquest moment tan convuls, ens posicionem pel diàleg. Malgrat sembli impossible, és l’únic camí per arribar a un acord... quan aquest sigui transitable.

No voldríem acabar sense fer una referència a la periodista Gemma Nierga, en la manifestació multitudinària de protesta contra l’assassinat de l’Ernest Lluch: “USTEDES QUE PUEDEN, DIALOGUEN”.