Notícies

Uns contra els altres, no!

Uns contra els altres, no!

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La defensa del sector públic no pot fonamentar-se en detriment del sector concertat!

El proper dia 14 de maig, hi ha convocada una manifestació del sector públic educatiu, a Barcelona, com a reforç de les jornades de vaga que hem fet recentment, tant a l’escola pública (5 dies) com a la concertada (2 dies). Entre els convocants hi ha alguns sindicats de treballadors, sindicats d’estudiants i confederacions d’associacions de famílies.

Des de final de març hem estat treballant en la convocatòria d’aquesta manifestació, que finalment no pot ser unitària, perquè s’ha imposat un element central en la reivindicació, que no és altra que la supressió dels concerts educatius. Aquesta mesura no havia estat mai sobre la taula de la plataforma sindical unitària i incorporar-la per part de l’AAFAC, ha trencat, per a aquesta mobilització, la unitat sindical.

La Llei d’Educació de Catalunya conforma un sistema educatiu de titularitat diversa, amb teòrica igualtat de drets i deures per als centres i llurs treballadors. Queda molt camí per recórrer encara, per aconseguir una igualtat de condicions de treball que hauria de ser una realitat consolidada, donat que els diferents governs de la Generalitat no l’han portat a la pràctica, perquè no ho han considerat una prioritat, des de la promulgació de la LEC, l’any 2009.

Des de la USOC entenem que la reivindicació laboral no s’ha de plantejar en perjudici d’uns vers els altres treballadors i treballadores que realitzen la seva feina en centres concertats. Per defensar un col·lectiu no és de rebut confrontar-lo amb un altre.

Sabeu que la Federació d’Ensenyament de la USOC és ferma defensora de la complementarietat de les xarxes educatives (pública i concertada) i que tots junts formem part del Servei d’Educació de Catalunya.

És per aquest motiu que la USOC, sindicat majoritari del sector educatiu concertat,

NO DONA SUPORT

a aquesta manifestació, on es demanarà explícitament la limitació i supressió del concerts, en perjudici de tot el personal treballador de les escoles concertades, docents i personal d’administració i serveis.