Notícies

Reunió mesa negociadora XXIIIè Conveni d'Autoescoles

Reunió mesa negociadora XXIIIè Conveni d'Autoescoles

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Unió Sindical Obrera, juntament amb la resta dels sindicats amb presència en el sector d'autoescoles, hem continuat amb la negociació del XXIIIè Conveni d'Autoescoles.

Estem davant d'una negociació complexa marcada per la conjuntura d'un sector que està amenaçat per les plataformes digitals i les dificultats per realitzar els exàmens en moltes Comunitats; i que la crisi econòmica i la provocada per la pandèmia ha obligat a realitzar importants inversions econòmiques per garantir la salut i higiene, tant de professors com d'alumnes.

Tot i això, hem de reconèixer i agrair en primer lloc, la gran tasca que han fet i fan tots els professionals del sector, que han sabut afrontar tantes adversitats i han aconseguit que els alumnes puguin rebre les classes amb la major normalitat possible.

Per aquest motiu, des de la USO considerem que cal que el nou conveni reconegui aquest gran esforç que realitzen els treballadors i es plasmi, especialment, en millores concretes en matèria retributiva i en una nova regulació de la jornada. També en la millora d'altres aspectes socials, com són els relatius al capítol de permisos i excedències, la creació d'una borsa d'hores retribuïdes i el desenvolupament de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

Estem, sens dubte, davant d'una negociació complexa, ja que l'actual Conveni està obsolet en moltes matèries i regula una política retributiva no d'acord amb la realitat del sector. Per aquest motiu, plantegem que el proper Conveni reflecteixi uns increments salarials per als propers anys que suposin la recuperació del poder adquisitiu i actualitzin els salaris fins a nivells suficients.

En aquest punt, des de la USO hem proposat un increment salarial del 2% per al present any i els successius de vigència del pròxim Conveni Col·lectiu, juntament amb una clàusula de revisió salarial que salvaguardi el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors.

A més, també considerem que el proper Conveni ha de contemplar canvis importants en matèria de jornada, adequant-la a la realitat del sector, sense perjudici de les condicions dels treballadors, però, permetent que aquests puguin realitzar el seu treball en un horari més flexible, que els permeti la correcta conciliació de la vida familiar i professional.

En aquesta línia, des de la USO hem insistit en mantenir la jornada setmanal en 35 hores per als contractes a temps complet, però permetent i facilitant que, aquells treballadors que vulguin fer més hores setmanals puguin realitzar-les i se’ls hi abonin per sobre del preu de l'hora ordinària.

Després traslladar aquestes i altres propostes a la patronal, com l'adaptació legal, la millora del  capítol de permisos i excedències i mantenir els diferencials econòmics a favor de les categories amb salaris més baixos per evitar que les futures pujades del salari mínim interprofessional els absorbeixi. Des del banc patronal ens han traslladat una proposta que, en línies generals, s'acosta molt a les nostres peticions, a l'espera que es faci oficial i puguem donar una resposta concreta.

Aquesta proposta patronal recull, a grans trets, els següents punts: 

- En matèria salarial, un increment de l'1,8% (amb efectes d'1 de juliol) pel present 2021 i el 2% per a l'any 2022 i un altre 2% per al 2023.

- En jornada, mantenen la jornada setmanal de 35 hores i proposen crear el concepte de jornada suplementària, de caràcter voluntari, per als que vulguin realitzar més hores per sobre de la jornada ordinària, sense sobrepassar les 40 hores setmanals, i retribuïdes al 115% del valor de l'hora ordinària.

- Adequació legal del text convencional a les reformes legals i la jurisprudència asseguda en cassació pel Tribunal Suprem.

Des de la USO considerem que aquesta última proposta patronal s'acosta molt a les posicions que hem sostingut els sindicats durant la negociació, de manera que ens hem emplaçat a una nova reunió per tal de poder afinar els detalls que encara ens separen.

Us continuarem mantenint informats segons es vagin produint nous esdeveniments.