Notícies

Cal que les places COVID es converteixin en estructurals.

Cal que les places COVID es converteixin en estructurals.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Com a sindicat sempre hem defensat les millores en la qualitat de l'ensenyament i sens dubte, una de les prioritats és l'augment del personal de cada centre educatiu.

L'augment de les plantilles amb personal de suport és indispensable per a la qualitat de l'ensenyament, ja que al disposar de més recursos humans, l'organització del centre permetrà una millor atenció a l'alumnat i especialment a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

La pandèmia ha portat un increment de personal als centres (tot i que és insuficient). Amb aquest personal s'han pogut reduir el nombre d'alumnes per cada grup-bombolla, però al ser insuficients en nombre, els centres educatius han hagut de reestructurar metodologies actives i perdre en gairebé tots els casos la docència dels especialistes (EF, Música, anglès,...) que s'han convertir en tutors/es.

A més, les dotacions COVID tenen data de caducitat (31 d'agost) i no quedaran en l'estructura de les plantilles del centre, amb la qual cosa, després d'aquesta data, les escoles quedaran en la mateixa precarietat que tenien abans.

Sumem a aquest fet, l'aplicació de la Llei d'inclusió, que sembla que hagi quedat oblidada i ofegada per la pandèmia. Per poder dur a terme en condicions acceptables aquesta Llei, cal un esforç pressupostari important i un augment de les plantilles que mai ha estat real.

Llavors, després de tot el que hem explicat, a la Federació d'Ensenyament de la USOC reclamem des d'avui mateix que l'Administració (Govern, Departament) faci previsió pressupostària i organitzativa per tal de dotar a les plantilles dels centres del suficient personal que garanteixi la qualitat d'ensenyament post-COVID i l'aplicació amb garanties de la Llei d'inclusió.

VOLEM UN AUGMENT DE LES PLANTILLES DE FORMA ESTRUCTURAL, JA!