Notícies

Demanem reconeixement malaltia professional COVID-19

Demanem reconeixement malaltia professional COVID-19

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Demanem que la COVID-19 sigui també reconeguda com a malaltia professional

en els docents i el personal d'administració i serveis, de tots els centres educatius.

El passat dia 2 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar la declaració de la COVID-19 com a malaltia professional per als sanitaris. Aquest reconeixement ofereix una cobertura durant tota la vida dels treballadors.

El nostre sindicat ha dirigit un escrit al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per sol·licitar l'ampliació del reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a tots els treballadors presencials, com és el cas dels docents i del Personal d'Administració i Serveis (PAS) dels centres educatius.

Aquest reconeixement oferiria una cobertura durant tota la vida del treballador, atorgant a tot el personal que, en l’exercici de la seva professió hagin contret el virus SARS-CoV-2, les mateixes prestacions que el sistema de seguretat social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC celebrem aquest reconeixement fet al personal sanitari i sociosanitari, però considerem que cal anar més enllà i fer-ho extensiu a tot el personal que treballa als centres educatius i que estan a la primera línia, treballant presencialment, exposant-se a la malaltia i, en molts casos, contraient el virus. Aquests treballadors només han tingut el reconeixement com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal, el que no els hi dona cobertura en cas de defunció, o reconeixement de l'origen laboral de les possibles seqüeles que puguin patir després d'emmalaltir.

Aquesta reivindicació es suma a altres reclamacions anteriors fetes des del sindicat, com que la mort de les persones treballadores víctimes de la COVID-19 que es trobin en situació assimilada a accident de treball, sigui considerada, a tots els efectes, accident laboral.

Des de la nostra experiència i donades les peculiaritats d'aquesta pandèmia, molt poques persones podran demostrar que la causa exclusiva del seu contagi té l’origen laboral. Pel que, en cas que contreguin el virus, no tindran aquest reconeixement d'accident laboral més enllà de la prestació econòmica si sobreviuen i cap reconeixement en cas de defunció.

També volem tornar a insistir que a la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que l’exposició al virus a la que els docents estan sotmesos és molt alta, per motiu d’estar moltes hores amb un nombre elevat d’alumnes dins un espai tancat.

Per això, a la FEUSOC pensem, que el personal docent i el d’administració i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, que engloba les xarxes pública, concertada i privada, forma part del col·lectiu de risc alt, per la qual tornem a sol·licitar, tant del Ministerio de Sanidad, Consumo y Binestar Social com de la Conselleria de Salut, que aquest personal sigui prioritari en el segon grup de vacunació contra el coronavirus. D’aquesta manera s’aconseguiria la màxima seguretat i salut per a tots els que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat.