Notícies

Concentració el 20 de desembre

Concentració el 20 de desembre

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

#StopLleiCelaa

Concentració el 20 de desembre

La LOMLOE és la vuitena reforma educativa des de la instauració democràtica amb la Transició. Una altra reforma sense consens, ni tan sols amb el debat necessari amb els agents socials ni els propis partits majoritaris que conformen el Congrés dels Diputats. Aquest fet implicarà que, altra cop, serà una Llei condemnada al fracàs i que difícilment s’allargarà més enllà de l’actual legislatura. Essencialment és una llei d’una part, d’una majoria legítima, però sense respectar una altra visió de l’educació que no sigui la pròpia. Va passar el mateix amb la LOMCE. I així seguim... Cal un pacte social per l’educació que sigui la base d’una llei de consens d’àmplia majoria. Els partits polítics haurien de canviar l’estratègia de potenciar la diferència, a una altra, que permeti trobar els punts comuns.

La LOMLOE és una llei que vol impulsar l’ensenyament públic, però ho vol realitzar en contraposició a l’ensenyament concertat, que el deixa de forma subsidiària, que no complementaria. Tanmateix, té una clara intenció de limitar la llibertat d’ensenyament i el dret d’elecció de centre per part de les famílies. I això es veu molt clar amb la programació de llocs escolars prèvia a la preinscripció. Programar abans que les famílies expressin la seva voluntat és una limitació clara del dret d’elecció, dret recollit tant en la declaració universal dels drets humans com en la pròpia Constitució espanyola.

La nostra societat és diversa i democràtica i fomenta la seva convivència sobre els valors de tolerància i participació, per aquest motiu es fa indispensable una escola plural, gratuïta i universal, i això només és possible si hi ha una diversitat d’escoles amb projectes educatius i pedagògics propis i diferents.

La LOMLOE crea un escenari de desigualtat d’oportunitats per a les famílies que volen un ensenyament plural, assequible per a tots i suposa, de facto, un control polític de l’educació. L’escola concertada no és el problema que té l’escola pública. El problema de l’educació és la baixa inversió educativa dels Governs, tant de l’Estat com els de les Comunitats Autònomes.

GREUGES QUE AFECTARAN ALS TREBALLADORS DELS CENTRES CONCERTATS

  • No hi ha cap disposició en la LOMLOE que avanci vers una equiparació de la jornada lectiva de tot el professorat dels centres sostinguts amb fons públics.
  • Tampoc no comporta cap millora social o laboral per a les persones treballadores dels centres concertats.
  • Desapareix, a nivell estatal, la mesa sectorial de l’ensenyament concertat, un àmbit d’interlocució establert per a propiciar la trobada i l’entesa amb els agents socials i l’Administració educativa.
  • En la programació dels llocs escolars es deixa els centres concertats en un segon pla, mesura que pot comportar conseqüències importants en l’àmbit laboral, derivats del tancament d’unitats concertades.
  • Els centres concertats queden fora dels ajuts arrel de la pandèmia de la COVID-19, en la comissió de reconstrucció social i econòmica.
  • El plantejament de l’etapa educativa 0-3 anys com un “monopoli” exclusivament públic, pot tenir també greus conseqüències laborals al sector de les llars d’infants privades.

Per tot això, i en defensa dels nostres llocs de treball, cal  mobilitzar-se.

El proper dia 20 de desembre

a les 11 hores

en concentrarem en cotxe o bicicleta a tot l’Estat i en diferents ciutats.

A Catalunya, les concentracions seran a...

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Igualada.