Notícies

VEDRUNA -posicionament sindical-

VEDRUNA -posicionament sindical-

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

COMUNICAT DE LA FEUSOC SOBRE LES PRETENSIONS DE LA FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA

 NO ES POT UTILITZAR EL NOM DELS SINDICATS PER PRESSIONAR ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

LA FEUSOC NO ESTÀ D’ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA, NI EN LA FORMA NI EN EL FONS.

Tenint coneixement que la Fundació Vedruna Catalunya ha emès un comunicat escrit en què sol·licita a tots els treballadors dels diferents centres educatius, una aportació voluntària del 10% de la seva retribució salarial mensual neta, la Federació d’Ensenyament de la USOC mostra la seva rotunda oposició, atès que la decisió empresarial no respecta cap garantia legal ni exclou que, en un futur immediat, pugui fer acomiadaments o modificar les condicions laborals.  

L’aportació que la Fundació Vedruna Catalunya demana als seus empleats té caràcter voluntari. Per tant, cap treballador té l’obligació d’accedir a aquesta petició.

La Fundació Vedruna Catalunya preestableix l’import, els terminis i la forma de fer aquesta donació. Així doncs, res més lluny de respectar la naturalesa voluntària del propi acte, ja que si així fos no estaria sotmès a cap condicionat.  

Altrament, resulta molt preocupant que l’origen d’aquesta donació sigui la retribució salarial. Rebutgem el fet que es sol·liciti als treballadors que renunciïn als seus drets laborals amb aquest procediment. En cap cas, una empresa privada es pot beneficiar d’uns fons que procedeixen de salaris abonats en forma de pagament delegat per part de l’Administració Pública o de les despeses de funcionament, sota el pretext de garantir la seva viabilitat.

Molts treballadors ja han expressat la seva angoixa, preocupació i decepció davant el comunicat de l’empresa, més en els temps que concorren, on cadascú d’ells ha posat tots els seus esforços per seguir prestant els seus serveis de forma telemàtica, treballant moltes més hores, inclús en festius, utilitzant els propis recursos materials i en molts dels casos, renunciant a la conciliació de la seva vida familiar i laboral. El més descoratjador ha estat constatar que molts treballadors s’han sentit intimidats a l’hora d’expressar una possible negativa a fer l’aportació pretesament voluntària. No es pot permetre la intimidació.

Cal transparència, diàleg i respecte als drets dels treballadors, així com a la seva diversitat i circumstàncies personals. En una situació tan extraordinària i complexa com la que ens trobem, abans de qualsevol acció, exhortem l’empresa que mantingui reunions conjuntes amb els sindicats més representatius de les escoles Vedruna, per tal d’informar de forma clara i concisa, amb exhibició dels documents necessaris, de la situació econòmica real de l’empresa i l’impacte econòmic del COVID-19.