Notícies

Nou permís de paternitat

Nou permís de paternitat

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El BOE 57, de 7 de març de 2019, publica el Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. Aquest Reial decret, que entra en vigor a partir de l'1 d'abril, entre d’altres qüestions, amplia el permís de paternitat.

A partir del proper dia 1 d'abril, els pares tindran 8 setmanes de permís de paternitat. Les dues primeres seran obligatòries (com les de la mare) i immediatament posteriors al part. Les restants (sis en el cas dels pares) podran gaudir-se seguides en qualsevol moment del primer any de vida del nadó. La mare tindrà sis setmanes obligatòries posteriors al part i altres deu en els primers dotze mesos. Les mares podran cedir quatre de les seves setmanes a la seva parella (fins ara podien transferir les deu).

El 2020, els pares tindran 12 setmanes de permís: 6 obligatòries i 6 voluntàries. Per a la mare, seguirà igual: 6 obligatòries i 10 de voluntàries. Això sí, aquest any, la part de les setmanes voluntàries que la mare pot transferir al pare baixa de les quatre setmanes a dos.

El 2021, tots dos progenitors tindran 16 setmanes (6 obligatòries i 10 voluntàries), eliminant la possibilitat que la mare cedeixin part de les seves setmanes al pare. Els permisos seran drets individuals que no podran transferir-se. Les 6 primeres setmanes seran immediates al part o l'adopció, i les mares i pares decidiran en quin moment prenen les deu setmanes restants. Podran fer-ho en qualsevol moment del primer any de vida del nadó, bé de forma simultània o bé alternant entre ells.