Notícies

Pel manteniment de la jubilació parcial

Pel manteniment de la jubilació parcial

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Entreguem milers de signatures al Congrés dels Diputats reclamant el manteniment de les condicions de la Jubilació Parcial a l'Ensenyament Concertat.

El 27 de setembre, una representació dels nostres companys de la USO de Madrid van fet entrega al Congrés dels Diputats de les més de vint mil signatures recollides a la campanya "No a la discriminació també en la jubilació", amb la que es reclama al Govern que permeti l'accés a la jubilació parcial als docents de l'Ensenyament Concertat en unes condicions més raonables, equiparables en part a la dels docents de l'Ensenyament Públic. Amb la nova normativa, es restringeix encara més les possibilitats d'accés a aquesta modalitat de jubilació.

En concret, a la Federació d’Ensenyament de la USOC demanem que s'anul·li la Llei d'1 d'abril de 2013 i que es mantinguin les condicions que existien abans d'aquesta Llei. Amb la nova normativa aprovada, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2019, es modifiquen les condicions d'accés, i desapareix la jubilació especial amb 64 ​​anys. L'empitjorament de les condicions per accedir a la jubilació parcial provoca un greu prejudici als treballadors de la Concertada, que es veuen més discriminats respecte als de l'Ensenyament Públic, que poden jubilar-se no parcialment sinó de manera total als 60 anys.

Convé recordar que els treballadors de tots els sectors productius van veure modificades les seves condicions d'accés a la jubilació parcial d'una forma molt negativa a partir de l'1 d'abril de 2013. No obstant això, i gràcies a la signatura de Convenis en les Empreses - a la qual es refereix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la Llei General de Seguretat Social - s'ha pogut seguir aplicant la legislació anterior. D'aquesta manera, i fins l'1 de gener de 2019, podran accedir a la jubilació parcial els treballadors que en complir 61 anys compleixin les condicions que s'exigeixen en aquests moments.

Amb la Llei d'1 d'abril de 2013, aquest accés té data de caducitat i els requisits canvien amb un grau d'exigència més gran, augmentant de forma progressiva els mateixos. Amb aquesta Llei, la reducció màxima de jornada serà únicament del 50%, obligant a l'empresari a pagar el 100% de la cotització del rellevista. Aquest fet suposa una manifesta sobrecotització que haurà d'assumir l'empresa i que farà, de facto, que moltes no acceptin permetre que el treballador accedeixi a aquest tipus de jubilació parcial.

Amb aquest lliurament de signatures estem defensant la recuperació de les condicions de jubilació parcial anteriors a la reforma de 2013, i reclamem la negociació d'acords amb les diferents administracions educatives que fomentin i facilitin la jubilació Parcial amb aquestes condicions:

  • 60/61 anys d’edat.
  • Reducció d'entre el 25% i el 85% de la jornada.
  • Cotització per part de l'empresa per la jornada efectivament realitzada pel jubilat parcial i no més.