Notícies

XII Conveni: mesa negociadora. Centres d’Assistència i Educació Infantil

XII Conveni: mesa negociadora. Centres d’Assistència i Educació Infantil

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

La Federació d’Ensenyament de la USO va tornar a mantenir una nova reunió de la Mesa Negociadora del Conveni d'Educació Infantil on hem tornat a defensar les nostres propostes per als treballadors del sector.

Som plenament conscients que estem davant d'un moment crític en l'àmbit de l'educació infantil, amb un descens de la natalitat any rere any, però creiem que aquest fet no justifica les precàries condicions laborals i econòmiques en què els professionals del sector han de desenvolupar la seva feina, i més, quan el mateix Conveni i l'Estatut dels Treballadors articulen els mecanismes necessaris en favor de l'empresari per superar les adversitats econòmiques i organitzatives que se li puguin presentar.

Per aquest motiu, des de la Federació d’Ensenyament de la USOC tornem a reivindicar que hem de negociar un conveni que millori, substancialment, les condicions socioeconòmiques dels seus treballadors, incloent mesures destinades a una conciliació familiar i laboral efectiva, amb una càrrega horària adaptada a la feina que cadascú realitza, contemplant com a jornada no només el treball que es desenvolupa a l'aula, sinó el que també, en molts casos, es realitza des de casa. També cal millorar el capítol destinat a la Salut Laboral, tan abandonat en aquest Conveni i tan important com és en el sector. No oblidem que els treballadors i treballadores dels centres d'assistència i educació infantil estan treballant amb nens i nenes molt petits, amb sistemes immunològics encara desenvolupant-se, i per tant, exposats al contagi de moltes malalties.

Amb aquestes premisses i moltes altres que estan previstes en la plataforma conjunta que els sindicats negociadors del Conveni vam fer entrega a la patronal, en l'última reunió negociadora, afrontem el tema de la nova classificació professional, que ha d'abandonar l'antic sistema de categories professionals per adequar-se al sistema de grups.

En aquest punt, des de la USOC hem vetllat per salvaguardar les condicions de cada lloc de treball, per evitar que el sistema de grups professionals pugui implicar mobilitats dins el mateix que perjudiquin les condicions salarials dels treballadors, així com les funcions que realitzen.

El proper 20 d'abril mantindrem una nova reunió, on s'abordarà un tema de molt calat, com és la jornada. Sobre la mateixa us mantindrem puntualment informats i, com sempre, des de la USOC posarem tot de la nostra part per aconseguir una jornada racional, ajustada al treball que es realitza i respectant tots els condicionants necessaris per fer efectiva la conciliació familiar i laboral.